Balansiranje rotora, savijanje limova i okruglo brušenje