Savremena,
tržišno
orjentisana.

Savremena,
tržišno
orjentisana.

Goša Fom garantuje
visok kvalitet prozvoda
usluga i procesa.

U celom procesu proizvodnje prilagiođeni su propisima i zahtevima standarda ISO 9001:2015.

Goša Fom stalno unapređuje sopstveni sistem menadžmenta, prema utvrđenom planu, primenom zakona, standarda, propisa Evropske unije i drugih međunarodno pravnih dokumenata.


O NAMA

GOŠA FOM A.D. - Fabrika opreme i mašina

  • -
    Hvala svim učesnicima u realizaciji ovog važnog objekta... i stručnjacima firme GOŠA FOM a.d.Srbija, koja je isporučila najsavremenije koksne mašine. Dok postoji razvoj i on se realizuje-znači da kombinat ima budućnost
    -
    METALURG ZAPSIBA- Rusija

Izdvajamo iz monografije naše kompanije

1923-1949.
Osnivanje firme
i početak rada

Prvih godina proizvodnja je bila simbolična. Povremeno su izrađivani...


Detaljnije

1950-1964.
Period stabilne proizvodnje

Od 1. januara 1950. godine, fabrika Jasenica a.d. promenila je ime u Fabrika vagona...


Detaljnije

1978-1990.
Kooperacija s velikim svetskim firmama

Ovaj period može se smatrati zlatnim godinama GOŠA FOM. Modernizovana fabrika...


Detaljnije

1991-2000.
Godine istajnosti kompanije

Događaji devedesetih godina prošlog veka, ratovi i raspad Jugoslavije, nestanak...


Detaljnije

2001-2009.
Privatizacija, nove koksne mašine

Novi zakon o privatizaciji donesen je 2001. godine. Agencija za privatizaciju Vlade...


Detaljnije