Ссылка

   Rb. O p i s Država Korisnik God. Kol.
            Izgurivač koksa
   1. Izgurivač koksa  KV 30.0m³ Ukrajna Dneproderzinskij mk 1976 1
   2. Izgurivač koksa  KV 30.0m³ Ukrajna Dnepropetrovskij mk 1976 1
   3. Izgurivač koksa  DU 21.6m³ Ukrajna Krivorozskij mk 1976 3
   4. Izgurivač koksa  DU  21.6m³ Ukrajna Jansinovskij mk 1976/77 3
   5. Izgurivač koksa  DU 21.6m³ Ukrajna Komunarskij mk 1976/77 11
   6. Izgurivač koksa  DU 21.6m³ Ukrajna Baglejskij mk 1976/77 2
   7. Izgurivač koksa  DU 21.6m³ Kazahstan Karagandinskij mk 1976/77 3
   8. Izgurivač koksa  DU 21.6m³ Ukrajna Zaporozskij mk 1977 2
   9. Izgurivač koksa  DU 21.6m³ Rusija Celjabinskij mk 1977 1
   10. Izgurivač koksa  DU 21.6m³ Rusija Severstal — Cerepovec 1977 1
   11. Izgurivač koksa  DU 21.6m³ Rusija Magnitogorskij mk 1977 1
   12. Izgurivač koksa  DU 21.6m³ Rusija NLMK — Lipeck 1977/78/79 4
   13. Izgurivač koksa  KV 20.0m³ Ukrajna Zdanovskij mk 1977/79 2
   14. Izgurivač koksa  KV 30.0m³ Rusija ZSMK — Novokuzneck 1977/79 2
   15. Izgurivač koksa  KV 30.4m³ Rusija Orsko-Halilovskij mk 1977/79/80/81 4
   16. Izgurivač koksa KV 21.6m³ Ukrajna Baglejskij mk 1977/79/81/83 5
   17. Izgurivač koksa KV 21.6m³ Rusija Celjabinskij mk 1977/83 2
   18. Izgurivač koksa  DU 21.6m³ Ukrajna Komunarskiji mk 1979 3
   19. Izgurivač koksa  DU 21.6m³ Ukrajna Zdanovskij mk 1979 2
   20. Izgurivač koksa  DU 21.6m³ Rusija NTMK – Nizniy Tagil 1979 5
   21. Izgurivač koksa  KV 20.0m³ Rusija Celjabinskij mk 1979/80 3
   22. Izgurivač koksa  KV 21.6m³ Rusija Magnitogorskij mk 1979/80 2
   23. Izgurivač koksa  KV 20.0m³ Ukrajna Baglejskij mk 1979/80/85 4
   24. Izgurivač koksa KV 32.3m³  Ukrajna KrivroZskiji mk 1980 3
   25. Izgurivač koksa KV 21.6m³ Kazahstan Karagandinskij mk 1980 1
   26. Izgurivač koksa  KV 20.0m³ Rusija Magnitogorskij mk 1980 1
   27. Izgurivač koksa  KV 30.0m³ Rusija ZSMK — Novokuzneck 1980 1
   28. Izgurivač koksa  KV 30.0m³ Rusija Magnitogorskij mk 1980/81 3
   29. Izgurivač koksa  KV 30.0m³ Rusija ZSMK — Novokuzneck 1980/81 2
   30. Izgurivač koksa KV 21.6m³ Ukrajna Komunarskij mk 1980/81/82 4
   31. Izgurivač koksa  KV 21.6m³ Ukrajna Zdanovskij mk 1980/81/82 4
   32. Izgurivač koksa  KV 30.0m³ Ukrajna Jansinovskij mk 1980/82 2
   33. Izgurivač koksa KV 21.6m³ Rusija NLMK — Lipeck 1980/82 3
   34. Izgurivač koksa  KV 30.0m³  Ukrajna Avdeevskij mk 1980/82/83 3
   35. Izgurivač koksa  KV 21.6m³ Ukrajna Jansinovskij mk 1980/83 2
   36. Izgurivač koksa  KV 30.0m³ Ukrajna Jansinovskij mk 1981 1
   37. Izgurivač koksa KV 32.3m³ Ukrajna KrivroZskij mk 1981 2
   38. Izgurivač koksa KV 32.3m³ Rusija NLMK — Lipeck 1981 1
   39. Izgurivač koksa  KV 41.6m³ Ukrajna Zdanovskij mk 1981 2
   40. Izgurivač koksa  KV 30.3m³ Rusija Orsko-Halilovskij mk 1981 1
   41. Izgurivač koksa  KV 30.0m³ Rusija ZSMK — Novokuzneck 1981 1
   42. Izgurivač koksa  KV 30.0m³  Ukrajna Avdeevskij mk 1981 1
   43. Izgurivač koksa  KV 21.6m³ Rusija NTMK — NiZniy Tagil 1982 1
   44. Izgurivač koksa  DU 30.4m³ Ukrajna Harkovskij mk 1982 1
   45. Izgurivač koksa KV 21.6m³ Ukrajna KrivroZskij mk 1982/83 2
   46. Izgurivač koksa  KV 30.3m³  Ukrajna Avdeevskij mk 1982/85 2
   47. Izgurivač koksa  KV 30.9m³ Rusija Magnitogorskij mk 1983 1
   48. Izgurivač koksa  KV 30.3m³ Rusija Orsko-Halilovskij mk 1983 1
   49. Izgurivač koksa  KV 25.5m³ Ukrajna Makeevskij mk 1983 5
   50. Izgurivač koksa  DU 41.6m³ Ukrajna Avdeevskij mk 1985 5
   51. Izgurivač koksa  KV 23.5m³ Ukrajna Enakievskij mk 1985 1
   52. Izgurivač koksa  KV 12.6m³ Rusija Kalinigradskij mk 1985 2
   53. Izgurivač koksa  DU 21.6m³ Rusija Moskovskij mk 1985 3
   54. Izgurivač koksa  KV 41.6m³ Kazahstan Karagandinskij mk 1987 2
   55. Izgurivač koksa  KV 32.3m³ Rusija ZSMK — Novokuzneck 1998 1
   56. Izgurivač koksa  KV 41.6m³ Rusija ZSMK — Novokuzneck 2001 2
   57. Izgurivač koksa  KV 35.5m³ Rusija ZSMK — Novokuzneck 2003 2
   58. Izgurivač koksa  KV 23.7m³ Rusija NLMK — Lipeck 2005 2
   59. Izgurivač koksa  KV 21.6m³ Rusija Severstal — Cerepovec 2005 2
   60. Izgurivač koksa  KV 32.3m³ Rusija Severstal — Cerepovec 2006 1
   61. Izgurivač koksa  KV 23.7m³ Rusija NLMK — Lipeck 2006 1
   62. Izgurivač koksa  KV 42.9m³ Rusija Koks — Kemerovo 2006 2
   63. Izgurivač koksa  KV 30.7m³ Rusija Mittal Stil Krivi Rog 2006 3
   64. Izgurivač koksa  KV 32.3m³ Rusija Severstal — Cerepovec 2009 2
   65. Izgurivač koksa  KV 32.1m³ Rusija Severstal — Cerepovec 2011 2
             Vagon za punjenje koksne peći ugljem 
   1. Utovarni vagon 32.3m³ Rusija Metalurgimport, Moskva 1985 3+2
   2. Utovarni vagon 32.3m³ Rusija Metalurgimport, Moskva 1987 1
   3. Utovarni vagon 30.9m³ Rusija KOKS — Kemerovo 1998 1
   4. Utovarni vagon 35,5m³ Rusija Zapadno-Sibirskij MK 2003 2
   5. Utovarni vagon 23,7m³ Rusija Novolipeckij MK 2005 2
   6. Utovarni vagon 21,6m³ Rusija Cherepoveckij MK 2005 2
   7. Utovarni vagon  42,9m³ Rusija KOKS — Kemerovo 2005 2
   8. Utovarni vagon  30,7m³ Ukrajna KrivroZskiji MK 2006 3
   9. Utovarni vagon 23,7m³ Rusija Novolipeckij MK 2006 1
   10. Utovarni vagon 32.1m³ Rusija Severstal — Cerepovec 2011 2
             Mašina za skidanje vrata i distribuciju koksa
   1. Mašina za skidanje vrata  30.9m³ Rusija Metalurgimport — Moskva 1979 1
   2. Mašina za skidanje vrata  30.9m³ Rusija Metalurgimport — Moskva 1979 10
   3. Mašina za skidanje vrata  21.6m³ BIH KKK Boris Kidrič — Lukavac 1982 1
   4. Mašina za skidanje vrata  41.6m³ Rusija Metalurgimport — Moskva 1985 5
   5. Mašina za skidanje vrata  32.3m³ Rusija Metalurgimport — Moskva 1985 3
   6. Mašina za skidanje vrata  30.9m³ Rusija Koks — Kemerovo 1997 1
   7. Mašina za skidanje vrata  35.5m³ Rusija ZSMK — Novokuzneck 2003 2
   8. Mašina za skidanje vrata  23.7m³ Rusija NLMK — Lipeck 2005 2
   9. Mašina za skidanje vrata  21.6m³ Rusija Severstal — Cerepovec 2005 2
   10. Mašina za skidanje vrata  23.7m³ Rusija NLMK — Lipeck 2006 1
   11. Mašina za skidanje vrata  42.9m³ Rusija Koks — Kemerovo 2006 2
   12. Mašina za skidanje vrata  30.7m³ Ukrajna Mittal Stil Krivi Rog 2006 3
   13. Mašina za skidanje vrata  32.1m³ Rusija Severstal — Cerepovec 2011 2
            Pokretni podizač
   1. Podjomnik USTK 41.6m³ Rusija NTMK — Nizniy Tagil 1985 3
   2. Podjomnik USTK 32.3m³ Rusija ZSMK — Novokuzneck 1988 1
   3. Podjomnik USTK 32.3m³ Rusija ZSMK — Novokuzneck 1989 1
   4. Podjomnik USTK 30.9m³ Rusija Koks — Kemerovo 2001 1
   5. Podjomnik USTK 41.6m³ Rusija ZSMK — Novokuzneck 2002 1
   6. Podjomnik USTK 21.6m³ Rusija Severstal — Cerepovec 2005 2
   7. Podjomnik USTK 41.6m³ Rusija ZSMK — Novokuzneck 2005 1
   8. Podjomnik USTK 32.3m³ Rusija Severstal — Cerepovec 2006 1
   9. Podjomnik USTK 32.3m³ Rusija Severstal — Cerepovec 2007 1
   10. Podjomnik USTK 32.3m³ Rusija Severstal — Cerepovec 2008 1
   11. Podjomnik USTK 32.1m³ Rusija Severstal — Cerepovec 2010 1
   12. Podjomnik USTK 32.1m³ Rusija Severstal — Cerepovec 2011 1
             Ventili za odvod gasova iz koksne peći
   1. Ventili za odvod gasa Rusija ZSMK — Novokuzneck 1996 100
   2. Ventili za odvod gasa Rusija ZSMK — Novokuzneck 1998  100
            Ostala oprema
   1. Elektrolokomotiva Rusija ZSMK — Novokuzneck 2004 2
   2. Elektrolokomotiva Ukrajna Mittal Stil Krivi Rog 2005 1
   3. Elektrolokomotiva Ukrajna Mittal Stil Krivi Rog 2006 1
   4. Vagon za gašenje koksa 30.7m³ Ukrajna Mittal Stil Krivi Rog 2006 2
   5. Vagon za gašenje koksa 42.9m³ Rusija Koks — Kemerovo 2007 1
   6. Vagon za gašenje koksa 23.7m³ Rusija NLMK — Lipeck 2008 1

    

   R.br. O P I S Država Investitor God. Kol.
           Rotorni bageri
   1. Bager SRS 1300 26/50/900kw Dobro Selo Nemačka Takraf — Exportinport 1982 1
   2. Bager Kolubara — Suvodol SRS 1300 Nemačka Takraf — Exportinport 1984 1
   3. Bager SchRS 1760/5×32 Srbija Kolubara Metal 1986 1
   4. Bager 630/6.25 — Koppel Srbija Kolubara Metal 1987 2
   5. Bager SRs 2000.32/5.0+VR, Tamnava Istok Nemačka Takraf Eksportimport 1988 1
   6. Bager SRs 2000 32/5.07+VR, Drmno i Tamnava Zap. Nemačka Takraf Eksportimport 1988 2
           Sanacije bagera
   1. Sanacija bagera SRs 402 Srbija PK Dubrave 1991 1
   2. Bandwagen — sanacija Srbija EPS Kostolac — PK Ćirikovac 1995 1
   3. Bandwagen BRs 1200 — sanacija Srbija EPS Kostolac — PK Ćirikovac 1997 1
   4. Sanacija bagera SRs 400 Srbija EPS Kostolac 1997 1
   5. Sanacija bagera SRs 1300 Makedonija REIK Bitola — Suvodol 2000 1
   6. Reparacija bagera SRs 1201+VR Srbija EPS JPRB Kolubara 2004 1
   7. Kapitalni remont bagera SRs 1300 Srbija EPS Kostolac 2004 1
           Delovi (rezervni delovi) bagera
   1. Čel. konstruk. bager bager Libek, Kolubara Nemačka Orenstein & Koppel 1976 307t
   2. EŠ bageri — delovi Rusija Metalurginport, Moskva 1981
   3. Rez. delovi bager  Kolubara — Suvodo Nemačka Takraf — Exportinport 1983
   4. EŠ bageri — delovi Rusija Mašinoeksport 1984
   5. Reduktori za  EŠ Bagere Rusija Mašinoeksport 1985
   6. Zupcanici i ekscentri za EŠ bagere Rusija Mašinoeksport 1985
   7. Rez. delovi za bager ARs 710 Srbija IEK Kostolac — Drmno 1986
   8. EŠ bageri — delovi Rusija Mašinoekspor 1986
   9. EŠ bageri — delovi Rusija Mašinoeksport 1987
   10. Ček. konstruk. za Bag Lipe 1 Nemačka Eickhoff, Bochum 1988 179t
   11. EŠ bageri — delovi Rusija Energomašeksport 1998
   12. EŠ bageri — delovi Rusija Energomašeksport 1990
   13. Oprema za bager Orenstein & Koppel Srbija EPS Kostolac — Drmno 1990
   14. Bager SRs 2000 32/5+VR

   Izrada reduktora za pogonske grupe, doboša trake, deo mašinske opreme, reparatorni kran, pribl. 300t čelične konstrukcije, valjci, trake,…

   Srbija EPS Kostolac 2008 1
   15. Bager SchRs 1600/ 3×25

   Izrada planetarnih reduktora , reduktori za trake sa pogonskim grupama, vitlo za podizanje strele, deo mašinske opreme bagera , reparatorna dizalica

   Srbija EPS Tamnava 2008 1
   16. Ček. konstruk. za bager SRs(H)1050 Nemačka Takraf — Brod Gneotino 2009 391t
            Kofice za bagere
   1. Kofice za bager SH 630 Srbija EPS Kostolac 1994 20
   2. Kofice za bager SRs 470.20/3 Srbija EPS Kostolac 1994 20
   3. Kofice za bager SRs 470.14/2 Srbija EPS Kostolac 1994 12
   4. Kofice za bager SRs 1300 Srbija EPS Kostolac 1995 10
   5. Kofice za bager SH 630 Srbija EPS Kostolac 1995 10
   6. Kofice za bager SRs 470.20/3 Srbija EPS Kostolac 1996 44
   7. Kofice za bager SRs 400 14/2 Srbija EPS Kostolac 1996 24
   8. Kofice za bager SH 800 Srbija EPS Kostolac 1996 20
   9. Kofice za bager SRs 630 Srbija EPS Kostolac 1997 20
   10. Kofice za bager SRs 470.20/3 Srbija EPS Kostolac 1997 20
   11. Kofice za bager SRs 470.14/2 Srbija EPS Kostolac 1997 24
   12. Kofice za bager SRs 470-20/3 Srbija EPS Kostolac 2002 33
   13. Kofice za bager SRs 1300 Srbija EPS Kostolac 2002 25
   14. Kofice za bager SH-630 Srbija EPS Kostolac 2002 2
   15. Kofice za bager SchRs 800 Srbija EPS Kostolac 2004 28
   16. Kofice za bager SRs 470-20/3 Srbija EPS Kostolac 2004 22
   17. Kofice za bager SRs 400 Srbija EPS Kostolac 2004 32
   18. Kofice za bager SH-630 Srbija EPS Kostolac 2004 18
   19. Kofice za bager SRs 1300 Srbija EPS Kostolac 2004 30
           Odlagači i delovi odlagača
   1. Odlagač za bagere RS 1300 Kosovo i Kostolac Srbija EPS Kosovo 1982 3
   2. Odlagač Suvodol Makedonija REIK Bitola 1985 1
   3. Odlagač RS 1800/14+33+6×20 Srbija Kolubara Metala 1986 1
   4. Odlagač A2Rs — B 7200 Drmno II Nemačka Takraf Eksportimport 1988 1
   5. Odlagač A2Rs-B8500.60.01, Tamnava Istok i Zapada Nemačka Takraf Eksportimport 1988 2
   6. Odlagač Tuzla (Šikulje), energetski vodovi Nemačka Takraf — Exportinport 1983 2+7
   7. Odlagač Tuzla (Dubrave), energet. vodovi Nemačka Takraf — Exportinport 1983 1+13
   8. Odlagač A2BRs 2500 — rez. delovi Srbija EPS Kosovo — Dobro selo 1987
   9. Odlagač A2Rs — B 8500.60.01

   Izrada dela među transportera, reparatorni kran, gumene trake, kompresorsko odeljenje.

   Srbija EPS Kolubara 2008  1
   10. Ček. konstruk. za odlagač A2Rs-B 5500.60 Nemačka Takraf — Brod Gneotino 2009 246t
           Transportni sistemi
   1. Transportni system Ćirikovac Srbija IEK Kostolac, PRIM 1984 1
   2. Pogonska grupa trake IBRs1200 29/32 Srbija EPS Kosovo — Dobro selo 1987 1
   3. Reparacija pogonske grupe 315 kW Srbija EPS Kostolac 1995 6
   4. Kolica B=1400mm Srbija EPS Kostolac 1995 1
   5. Kolica B=1200mm Srbija EPS Kostolac 1995 2
   6. Pogonska grupa 315 kW Srbija EPS Kostolac — Drmno 1996 2
   7. Transportni system B=1600mm Srbija Kolubara — Zapadno Polje 1999 1
   8. Pogonska stanica B=1800 mm Srbija EPS Kostolac 2001 1+4
   9. Doboši za bager Srs 2000 Srbija EPS Kostolac 2002 10
   10. Doboši  Ø800×1800 Srbija EPS Kostolac 2002 6
   11. Doboši za bager Srs 400&1300 Srbija EPS Kostolac 2002 5
   12. Pogonski buban za odlagač 7200 i bager 2000 Srbija EPS Kostolac 2004 6
   13. Pogonski, povratni i zatezni bubanj B1400mm Srbija EPS Kostolac 2004 7
   14. Pogonski bubanj  za bager SchRs 800 Srbija EPS Kostolac 2004 3
   15. Bubnjevi za traku drobilane Srbija EPS Kostolac 2004 4
   16. Pogonska grupa 630 kW Srbija EPS Kostolac 2004 8
   17. Gusenični pogon  900kN za pogonsku stanicu Srbija EPS Kostolac 2004 4
   18. Gusenične ploče za pogon 900 kN Srbija EPS Kostolac 2004 288
   19. Pogonska stanica 4×630 kW B=1800mm Srbija EPS Kostolac 2004 1
   20. Remont pog. stanice 4×315 kW B=1600mm Srbija EPS Kostolac 2004 4
   21. Povratna stanica za traku B=1600mm Srbija EPS Kostolac 2004 1
   22. Pogon okreta transportera Srbija EPS JP RB Kolubara 2005 3
   23. Gusenični pog. 1600kN za pog. stanicu B1800 Srbija EPS Kostolac 2006 2
   24. Pogonska stanica 4x630kW B1800 Srbija EPS Koлубара 2007 1
   25. Transportni system B-2000, L= 8000m,

   sa 5 kom. pogonskih stanica 4×1000 kW

   Srbija EPS Kostolac 2007/

   2008

   1
   26. Pogonska stanica 4x630kW B-1800 Srbija EPS Kostolac 2008 2
   27. Povratna stanica B-1800 Srbija EPS Kostolac 2008 2
   28. Pretovarna kolica B-1600 Nemačka Takraf 2009 1
   29. Transportni system B-2000, L= 2800m,

   sa 2 kom. pogonskih stanica 4×1000 kW

   Srbija EPS Kostolac 2010 1
           Jamske hidraulične podgrade
   1. Jamske hidraulične podgrade 25/45 Poland Kopeks, Katovice 1979 413t
   2. Jamske hidraulične podgrade BIIH RMK Zenica, Zenica 1981
   3. Jamske hidraulične podgrade BIH Zenica 1982
   4. Jamske hidraulične podgrade BIH Kakanj, Stara Jama 1985 100
   5. Jamske hidraulične podgrade Slovenija REK Trbovlje 1986
   6. Jamske hidraulične podgrade — rez. delovi BIH Stara Jama, Zenica 1986
   7. Jamske hidraulične podgrade Nemačka Hemscheidt 1989 84
           Ostala oprema i delovi
   1. Rudarska oprema za Smidth Nemačka F.L. Smidth 1980
   2. Vitlo Nemačka Schalke 1985
   3. Rudarska oprema Nemačka Schade 1987
   4. Jamska platforma za Ušće Srbija Ibarski rudnici Baljevac 1989 1
   5. Vučna mašina BIH TTU, Tuzla 1989 4
   6. Korpa za damper 785 Švajcrska Caterpillar overseas 1989 2

    

   R.br. O P I S Država Korisnika God. Kol.
   Hidro puška
   1. Hidropuška Rusija NTMK — Nizni Tagil 2004 2
   2. Hidropuška Rusija NTMK — Nizni Tagil 2007 1
   Hidrobušilica
   1. Hidrobušilica Rusija NTMK — Nizni Tagil 2004 2
   2. Hidrobušilica Italija Riva Taranto 2006/07 2
   3. Hidrobušilica Rusija NTMK — Nizni Tagil 2007 1
    Elektropuške
   1. Elektro puška Rusija Dnepropetrovskij mk 1986 3
   2. Elektro puška Rusija Karagandinskij mk 1986 1
   3. Elektro puška Rusija NPO Tulachermet 1986 1
   4. Elektro puška Rusija Severstal — Cerepovec 1986/87 2
   5. Elektro puška Rusija Magnitogorskij mk 1896/87/88 7
   6. Elektro puška Rusija Doneckij mk 1986/88 2
   7. Elektro puška Rusija Celjabinskij mk 1986/87/88 9
   8. Elektro puška Rusija Dneprodzerzinskij khz 1986/88 4
   9. Elektro puška Rusija Zaporozstal mk 1986/88/93 4
   10. Elektro puška Rusija Komunarskiji mk 1986/87/91 5
   11. Elektro puška Rusija Makeevskij mk 1986/87/88/93 6
   12. Elektro puška Rusija NTMK — Nizni Tagil 1986/87/88/94/95 9
   13. Elektro puška Rusija Rustavskij mk 1990 2
   14. Elektro puška Rusija Krivorozskij mk 1991 9
   15. Elektro puška Rusija Dneproderzinskij mk 1991 2
   16. Elektro puška Rusija Dnepropetrovskij mk 1991 2
   17. Elektro puška Rusija Azovstal mk 1991 2
   18. Elektro puška Nemacka Rudexim 1992 6
   19. Elektro puška Kazahstan Karagandinskij mk 1993 1
   20. Elektro puška Rusija Moskovskij mk 1993 1
   21. Elektro puška Nemacka Mannesmann Ratingen 1997 1
   22. Elektro puška E6 050 Rusija ZSMK — Novokuzneck 1998 2
   23. Rez. delovi za elektro puške Rusija Tjazpromexport 1992 8
             ORBITA  maš. za  oblaganje lonaca u čeličanama
   1. Orbita 1T-130 Rusija Orsko Halilovskij mk 1986 1
   2. Orbita 1T-130 Rusija Celjabinskij mk 1986 1
   3. Orbita 1T-130 Rusija Krivorozskij mk 1986 1
   4. Orbita 1T-130 Rusija Severstal — Cerepoveck 1987 1
   5. Orbita 3T-350 Rusija Krivorozskij mk 1987 1
   6. Orbita  1T-160 Rusija Azarbejdzanskij mk 1987 1
   7. Orbita 1T-130 Rusija ZSMK — Novokuzneck 1987 1
   8. Orbita 1T-175 Rusija NLMK — Lipeck 1988 1
   9. Orbita 1T-130 Rusija Enakievskij mk 1988 1
   10. Orbita 2T-300 Rusija Komunarskij mk 1988 1
   11. Orbita 3T-350 Rusija Zdanovskij mk 1988 1
   12. Orbita 1T-130 Rusija Severstal — Cerepovec 1990 1
   13. Orbita 3T-350 Rusija Magnitogorskij mk 1990 1
             Granulator tečne šljake
   1. Granulator tečne šljake Rusija Metalurginport, Moskva 1987 1
   2. Granulator tečne šljake Rusija Tuljacher metzavod 1991 1
   3. Granulator tečne šljake Kina Tanjsansjkog met.komb 1998 3
   4. Granulator tečne šljake Mijanmar Mec. Iron Making Plant 2007 1
             Mašina za ispravljanje profila
   1. Mašina za ispravljanje profila Rusija Metalurginport, Moskva 1987 2
   2. Mašina za ispravljanje profila Rusija Metalurginport, Moskva 1988 2
   3. Mašina za ispravljanje profila Ukrajna Komunarskij mk 1990 4
             Valjaonička oprema
   1. Valjaonička oprema Rusija Krupp 1980 1
   2. Valjaonička oprema Nemacka Shade 1985 1
   3. Valjaonička oprema Ceska Škoda 1987 1
   4. Valjaonička oprema Ceska Škoda 1988
   5. Valjaonička oprema Ceska Škoda 1988 1
   6. Valjaonička oprema Rusija Škoda 1990 1
   7. Valjaonička oprema Italija Danieli 1990
   8. Čel. konstr. za valjaoničku opremu Nemačka Mannesmann Ratingen 1997 1
   9. Čel. konstr. za valjaoničku opremu Nemačka Mannesmann Ratingen 1997 1
   10. Čel. konstr. za valjaoničku opremu Nemačka Mannesman — Demag 1998 1
   11. Valjaonička oprema Nemačka Mannesman — Demag 1998 1
             Ostala oprema
   1. Livački lonac Crna Gora Železara Nikšić 1985 2
   2. Grajferni kran 320kN, 31,8+76,2+6m Rusija NTMK — Nizni Tagil 2003 1
   3. Konzolni kran (manipulator) 160 kN Rusija NTMK — Nizni Tagil 2004 2
   4. Centralna hidrostanica 315 MPa Rusija NTMK — Nizni Tagil 2004 1
   R.br. God. Projekt Država Kol.
   (kom.)
   Širina
   (m)
   Visina
   (m)
   Pritisak
   (t/m2)
   Tip
   1. 1965.  HE Bajina Bašta  Srbija 4 18.8 21.0 51.6 fiksne
   2. 1966.  HE Podpec  Srbija 3 15.2 11.5 25.0 fiksne
   3. 1970.  Wady Al Megenin  Libija 1 4.8 3.5 12.0 fiksne
   4. 1972.  HE Djerdap  Srbija 6 11.0 27.0 42.0 pokretne
   5. 1972.  Sezongon Dam  Burma 1 4.3 4.3 24.6 fiksne
   6. 1974.  HE Boali II  C.A.R 1 12.0 3.5 11.0 fiksne
   7. 1974.  HE Boali II  C.A.R 1 4.4 5.8 10.0 fiksne
   8. 1975.  Chira Piura  Peru 1 24.6 9.8 48.0 fiksne
   9. 1976.  Chira Piura  Peru 1 10.0 7.3 30.0 fiksne
   10. 1976.  RHE  Bajina Bašta  Srbija 1 5.8 12.2 40.0 fiksne
   11. 1977.  RHE  Bajina Bašta  Srbija 1 26.0 21.9 81.0 fiksne
   12. 1977.  HE Uvac  Srbija 1 6.3 11.2 58.0 fiksne
   13. 1978.  Bovan  Srbija 1 3.2 6.0 32.0 pokretne
   14. 1978.  Ćelije  Srbija 1 3.2 7.0 31.0 pokretne
   15. 1980.  HE Čakovec  Hrvatska 1 4.8 4.6 6.0 fiksne
   16. 1980.  HE Čakovec  Hrvatska 1 4.0 4.0 6.0 fiksne
   17. 1981.  HE Čakovec  Hrvatska 1 29.0 18.0 30.0 fiksne
   18. 1982.  TE Nikola Tesla  Srbija 4 4.0 7.5 14.0 fiksne
   19. 1983.  Los Ejidos  Peru 1 14.4 5.4 5.7 fiksne
   20. 1984.  Al Ibtissam  Alžir 3 3.0 5.0 42.0 pokretne
   21. 1985.  Kardeh Dam  Iran 3 1.8 3.2 39.5 fiksne
   22. 1985.  Torogh Dam  Iran 3 1.5 2.0 35.6 fiksne
   23. 1988.  Benni Amrane  Alzir 1 3.2 3.2 10.0 fiksne
   24. 1989.  HE Vrhovo  Slovenija 3 11.3 12.3 12.3 fiksne
   25. 1992.  Ticy Haf  Alžir 2 3.1 5.9 10.0 pokretne
   26. 1992.  Zrmanja  Hrvatska 1 4.5 2.2 3.5 fiksne
   27. 1996.  Sullana  Peru 4 2.4 4.5 3.9 fiksne
   28. 1996.  Sullana  Peru 1 4.4 3.7 3.6 fiksne
   29. 1998  Tis Abay  Etiopija 7 7,6 2,5 4,7 fiksne
   30. 1998  Tis Abay  Etiopija 2 7,0 11,0 16 fiksne
   31. 2008  Kissir  Alžir 3 2,0 3,0 25 fiksne